Het bestuur wordt gevormd door:

Huub Litjens (Penningmeester)

Sjaak Cuppen (secretaris)

Willem Werkman (voorzitter)

 

Bankrekeningnummer TWC Oostrum
NL 41 RABO  0140002715 t.n.v. TWC Oostrum