Het bestuur wordt gevormd door:

Huub Litjens (Penningmeester)

Piet van de Ven (secretaris)

Leon van Aarssen (bestuurslid sectie mountainbike)

Willem Werkman (bestuurslid sectie weg en planning)

Thies Kleeven (voorzitter)

 

Bankrekeningnummer TWC Oostrum
NL 41 RABO  0140002715 t.n.v. TWC Oostrum